Biuletyn RODM Katowice 6/2020

W ostatnim numerze biuletynu międzynarodowego w 2020 roku RODM Katowice podsumowuje Akademię Liderów Dyplomacji. W najnowszym numerze prezentujemy wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w ramach Akademii, przedstawiamy ekspertów oraz ideę naszej inicjatywy - zachęcamy do lektury!

Biuletyn RODM Katowice 5/2020

Zobaczcie jakie działania zrealizowaliśmy w 2020 roku! Niniejszy biuletyn stanowi podsumowanie całej działalności RODM Katowice w tym roku. Zachęcamy do lektury!

Biuletyn RODM Katowice 2/2020

Zobaczcie jakie działania zrealizowaliśmy w kwietniu i maju! Pomimo pandemii działamy online więc zachęcamy Was do lektury i śledzenia najnowszych wydarzeń! 

Biuletyn RODM Katowice 1/2020

Przeczytajcie jakie działania zorganizowaliśmy już w 2020 roku! A to dopiero początek! 

Miłej lektury!

Biuletyn RODM Katowice 3/2020

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym biuletynem RODM, w którym zebraliśmy najciekawsze wydarzenia z czerwca i lipca! 

Biuletyn RODM Katowice 4/2020

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym biuletynem RODM, w którym zebraliśmy najciekawsze wydarzenia z września , października i listopada! 

Podsumowanie roku 2019

Zachęcamy to zapoznania się z podsumowaniem działalności Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Katowicach w 2019 roku! Miłej lektury!

Śmierć Stalina

Informacja o śmierci Stalina obiegła cały świat. Przez najbliższe dni gazety w bloku państw komunistycznych będą pisały o postaci dyktatora ukazując go jako najpotężniejszego, największego i najmądrzejszego człowieka jakikolwiek kiedy stąpał po tej ziemi. Przy jego nazwisku postawione zostaną niezliczone epitety, które będą później powielane na licznych przemowach mających okazać go jako boga. Jego śmierć na pewno wstrząsnęła światem bloku wschodniego i zamknęła pewną epokę. Jednak choć minęło już sporo czasu od tego wydarzenia nadal budzi ono zainteresowanie, bowiem nie jest dla nas do końca jasne.

Śmierć Stalina

Informacja o śmierci Stalina obiegła cały świat. Przez najbliższe dni gazety w bloku państw komunistycznych będą pisały o postaci dyktatora ukazując go jako najpotężniejszego, największego i najmądrzejszego człowieka jakikolwiek kiedy stąpał po tej ziemi. Przy jego nazwisku postawione zostaną niezliczone epitety, które będą później powielane na licznych przemowach mających okazać go jako boga. Jego śmierć na pewno wstrząsnęła światem bloku wschodniego i zamknęła pewną epokę. Jednak choć minęło już sporo czasu od tego wydarzenia nadal budzi ono zainteresowanie, bowiem nie jest dla nas do końca jasne.

Polityka zagraniczna Donalda Trumpa wobec Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej

W okresie zimnej wojny region Azji Wschodniej był jednym z najważniejszych obszarów konfrontacji Stanów Zjednoczonych ze Związkiem Radzieckim. Doktryna powstrzymywania realizowana była w celu zatrzymania ekspansji komunizmu na świecie poprzez stworzenie sieci wojskowych sojuszy. Strategia Stanów Zjednoczonych związana była wówczas z nazwiskiem amerykańskiego dyplomaty George'a Kennana, przekonanego o powiązaniach pomiędzy rosyjskim nacjonalizmem a agresywną polityką prowadzoną przez rosyjskie elity polityczne. Cała teoria sprowadzała się do twierdzenia, iż Stany Zjednoczone powinny wykorzystać swój potencjał polityczno-militarny na obszarach, gdzie eksport ideologii komunistycznej zagrażał bezpośrednio interesom Zachodu.

Pakt Północnoatlantycki w kontekście polskiej polityki bezpieczeństwa

Droga państwa polskiego w kierunku zachodnioeuropejskich struktur bezpieczeństwa, integracji społeczno-gospodarczej oraz powrotu do rodziny wolnych narodów, wiązała się z wieloletnim pasmem krytyki, stereotypów oraz wrogości ze strony potencjalnych partnerów. Schyłek okresu pozimnowojennego wiązał się m.in. z zerwaniem wieloletnich więzów zależności, pomiędzy państwami bloku wschodniego a ZSRR. Rozpad flanki wschodniej umożliwił Polsce samodzielne kształtowanie instrumentu polityki zagranicznej i tym samym stworzył możliwość zbliżenia się do struktur integracji zachodnioeuropejskiej.

Wielka Transformacja Systemowa Chin w Dobie Neoliberalizmu

Współczesna debata międzynarodowa skoncentrowana wokół ekspansywnej roli, jaką odegrał neoliberalizm i związany z nią nurt gospodarczy był uważany za główny czynnik sprawczy, który doprowadził do ogólnoświatowej recesji gospodarczej w 2008 roku. Świat   w pierwszej dekadzie XXI wieku, w obliczu narastających problemów społeczno- ekonomicznych, głównie w krajach kontynentu północno-amerykańskiego oraz grupy państw PIGS (Portugalia, Włochy, Grecja, Hiszpania), został bowiem zmuszony do podjęcia działań mających na celu rewizję fałszywych założeń neoliberalnych wzorców w sferze szeroko pojętej ekonomii

Wenezuela - krótka historia kryzysu

Problemy polityczne nurtowały region latynoamerykański od momentu kształtowania się przez niego samodzielnego bytu międzynarodowego. Można zaryzykować stwierdzenie, że państwa w Ameryce Łacińskiej narodziły się właśnie dzięki nękającym ten obszar problemom politycznym. Bez ich obecności nie byłoby tego czynnika sprawczego, który doprowadził do oderwania się byłych kolonii od ich europejskich metropolii, z czasem problemy te wpłynęły na znaczną dezintegrację tego regionu. Pomimo różnicowania się poszczególnych krajów, zarówno w sferze gospodarczo- ekonomicznej, jak i społeczno- kulturowej, problemy polityczne nadal pozostają aktualne, przez co region ten trudno nazwać stabilnym politycznie.

Miasteczko Humanitarne 2019

Odwiedź Miasteczko Humanitarne w trakcie Warszawskich Targów Humanitarnych.

Poznaj ludzi zaangażowanych na co dzień w pomoc humanitarną i organizacje prowadzące akcje pomocowe na całym świecie.
 

Chcesz wyjechać na misje humanitarne? Zobacz, jak wygląda życie codzienne i praca w miejscach dotkniętych katastrofami. Dowiedz się, jak zostać wolontariuszem lub pracownikiem instytucji i organizacji międzynarodowych. Poznaj młodych ludzi z uczelni i szkół, którzy też myślą o zaangażowaniu się w pomoc innym.

Dowiedz się, jak nowoczesne technologie np. drony i wirtualna rzeczywistość, pomagają w zapobieganiu i zwalczaniu skutków katastrof i klęsk żywiołowych

Wywiad z J.E. Ambasadorem Australii 

10 kwietnia 2019 roku mieliśmy zaszczyt gościć w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Katowicach Ambasadora Australii Jego Ekscelencję Paula Wojciechowskiego. Podczas owocnego spotkania, Ambasador zechciał się podzielić własnymi spostrzeżeniami na temat współpracy pomiędzy Polską, a Australią.

Czy Australia jest otwarta na Polaków? Jak najbardziej! Dyplomacja to przede wszystkim stosunki ludzkie.

 Aż 29% obywateli Australii urodziło się poza terytorium kraju - mówił Ambasador. - Nasz kraj jest bardzo otwarty, dla każdego, bez względu na jego pochodzenie, wyznanie, czy poglądy. Ponadto, Pan Ambasador zdradził, że Australia jest otwarta tak na specjalistów, jak i studentów. 
 

Donald Trump vs media

W dzisiejszych czasach ciężko jest wyobrazić sobie świat bez mediów, które to dokonały niewyobrażalnej zmiany w różnych aspektach codziennego życia każdego człowieka, chociażby tak podstawowych jak język, którym się porozumiewamy.  Ciągłe aktualizacje informacji i szybkość ich publikowania sprawiają, że cenimy sobie media za oszczędzony czas. Środki masowego przekazu, z którymi mamy styczność praktycznie cały czas, kształtują także nasz światopogląd i postawę życiową.

Musimy jednak mieć na uwadze, że nie zawsze przekazywane informacje są prawdziwe. Coraz częściej spotykamy się z tak zwanymi „fake newsami”, które wprowadzają potencjalnych odbiorców w błąd. Problem szerzenia fałszu i propagandy nie dotyczy tylko Polski. W sieci nieprzerwanie panuje informacyjny chaos, w którym pośród mylących i nakierowanych politycznie informacji, ciężko jest znaleźć ułamek prawdy.

Soft power czyli miękka siła w polityce XXI wieku

W dynamicznie zmieniającym się środowisku międzynarodowym, dyskusja nad skutecznym i efektywnym sposobem prowadzenia polityki, przy poszanowaniu powszechnie obowiązujących zasad, wartości oraz norm wciąż jest aktualna. Poczucie międzynarodowej odpowiedzialności za stabilność ładu światowego w dużym stopniu determinuje stanowisko państw oraz całej społeczności międzynarodowej wobec przypadków nadużycia czynnika militarnego, czyli tzw. hard power. Warto zatem zwrócić uwagę na to, jak wykorzystanie instrumentów soft power wpływa na pozycję i wizerunek państw na arenie międzynarodowej.

Propozycje zajęć dla szkół województwa śląskiego

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach zaprasza do współpracy szkoły województwa śląskiego!

Przeprowadzamy warsztaty i wykłady na terenie całego województwa śląskiego dla szkół średnich,  klubów seniora, Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W trakcie zajęć przekazujemy obywatelom wartościową i rzetelną wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych w oparciu o materiały multimedialne.

Wykłady dla seniorów województwa śląskiego

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach zaprasza do współpracy Uniwersytety Trzeciego Wieku  i organizacje senioralne z województwa śląskiego!

Przeprowadzamy warsztaty i wykłady na terenie całego województwa śląskiego dla szkół średnich,  klubów seniora, Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W trakcie zajęć przekazujemy obywatelom wartościową i rzetelną wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych w oparciu o materiały multimedialne.

Polityka migracyjna Niemiec a stanowisko Unii Europejskiej

Angela Merkel swoją politykę otwartych drzwi zainicjowała jesienią 2015 roku. Kanclerz skłaniała poszkodowanych syryjskich obywateli do przekraczania granic i ubiegania się o azyl nie tylko w swoim kraju, ale także w innych państwach Unii Europejskiej. Oświadczenie motywowała wolą niesienia pomocy humanitarnej najbardziej poszkodowanym, a także wcześniej już wspomnianą chęcią ratowania gospodarek europejskich

Biuletyn międzynarodowy 1/2019

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym biuletynem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Katowice, w którym znajduje się między innymi podsumowanie debaty "20 lat Polski w NATO. Czy istnieje bezpieczeństwo bez Sojuszu?".

Miłej lektury!

Biuletyn międzynarodowy 2/2019

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym biuletynem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Katowice, w którym znajduje się między innymi podsumowanie konferencji "15 lat Polski w Unii Europejskiej. Szanse, perspektywy, wyzwania".

Miłej lektury!

Biuletyn międzynarodowy 3/2019

Zachęcamy do zapoznania się ze specjalnym Biuletynem Międzynarodowym RODM Katowice, w którym znajdziecie informacje dotyczące polskiej prezydencji w Procesie Berlińskim, Miasteczka Humanitarnego oraz działań polskiej dyplomacji na arenie międzynarodowej! 

Miłej lektury!

Biuletyn specjalny 4/2019

Zachęcamy do zapoznania się z biuletynem podsumowującym cykl pt. "Osiągnięcia polskiej polityki zagranicznej w latach 2015-2019"! W ramach cyklu odbyło się 16 debat poświęconych priorytetom polskiej dyplomacji w ostatnich latach.

Miłej lektury!

Biuletyn międzynarodowy 5/2019

Zachęcamy do zapoznania się z biuletynem podsumowującym nasze działania w październiku i listopadzie! Sami zobaczcie ile się u nas działo! 

Miłej lektury!

Biuletyn międzynarodowy 6/2019

2019 rok dobiega końca więc w związku z tym zachęcamy Was do zobaczenia naszych najciekawszych wydarzeń! Od 2020 wracamy i działamy z nową siłą! 

Miłej lektury!

Regionalny Ośrodek Debaty 

Międzynarodowej w Katowicach

ul. Reymonta 22, 40-029 Katowice

Biuro jest czynne od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 10 do 18

 

tel. 579-632-319

mail: rodm@rodm-katowice.pl

www.rodm-katowice.pl

 

Zadanie dofinansowane ze środków 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

ORGANIZATORZY:

PARTNERZY: