Szukaj
  • dszafarczykinnowac

Współpraca MSZ z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego

Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński i marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski podpisali dokument w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach.


W wyniku porozumienia Ministerstwo Spraw Zagranicznych zobowiązało się m.in. do podejmowania działań promujących tereny Województwa Śląskiego wśród inwestorów zagranicznych i wspierania starań o włączenie podmiotów zewnętrznych do rewitalizacji obszarów poprzemysłowych. MSZ ma udzielać wsparcia merytorycznego i organizacyjnego działaniom Województwa Śląskiego za granicą na rzecz promocji terenów inwestycyjnych i programów rewitalizacji obszarów poprzemysłowych.


Na podstawie zawartego dziś porozumienia, Województwo Śląskie będzie współpracowało z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, polskimi placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi oraz innymi instytucjami, w szczególności agencjami wsparcia eksportu, izbami gospodarczymi, przemysłowymi i handlowymi oraz innymi podobnymi organizacjami.


Informacje na ten temat znajdziecie na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
5 wyświetlenia0 komentarz

Regionalny Ośrodek Debaty 

Międzynarodowej w Katowicach

ul. Reymonta 22, 40-029 Katowice

Biuro jest czynne od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 10 do 18

 

tel. 579-632-319

mail: rodm@rodm-katowice.pl

www.rodm-katowice.pl

 

Zadanie dofinansowane ze środków 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

ORGANIZATORZY:

PARTNERZY: