• dszafarczykinnowac

Współpraca MSZ z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego

Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński i marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski podpisali dokument w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach.


W wyniku porozumienia Ministerstwo Spraw Zagranicznych zobowiązało się m.in. do podejmowania działań promujących tereny Województwa Śląskiego wśród inwestorów zagranicznych i wspierania starań o włączenie podmiotów zewnętrznych do rewitalizacji obszarów poprzemysłowych. MSZ ma udzielać wsparcia merytorycznego i organizacyjnego działaniom Województwa Śląskiego za granicą na rzecz promocji terenów inwestycyjnych i programów rewitalizacji obszarów poprzemysłowych.


Na podstawie zawartego dziś porozumienia, Województwo Śląskie będzie współpracowało z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, polskimi placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi oraz innymi instytucjami, w szczególności agencjami wsparcia eksportu, izbami gospodarczymi, przemysłowymi i handlowymi oraz innymi podobnymi organizacjami.


Informacje na ten temat znajdziecie na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie