Szukaj
  • dszafarczykinnowac

Wizyta wiceministra Macieja Langa na Sri Lance

– Otwarcie połączenia między Polską a Sri Lanką jest historycznym wydarzeniem, które przyczyni się do zbliżenia społeczeństw naszych krajów oraz stworzy nowe perspektywy rozwoju nie tylko ruchu turystycznego, ale też dwustronnej współpracy m.in. gospodarczej i kulturalnej – powiedział podsekretarz stanu Maciej Lang podczas uroczystej inauguracji bezpośredniego połączenia lotniczego Polskich Linii Lotniczych LOT na trasie Warszawa-Kolombo.


Otwarcie połączenia lotniczego z Warszawy do Kolombo oraz spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Sri Lanki Tilakiem Marapaną i konsultacje polityczne na szczeblu wiceministrów spraw zagranicznych były najważniejszymi punktami wizyty podsekretarza stanu Macieja Langa na Sri Lance.


Głównym tematem rozmów z ministrem Marapaną oraz ministrem stanu w MSZ Sri Lanki Vasanthą Senanayake były perspektywy rozwoju relacji dwustronnych, w szczególności w sferze gospodarczej. Omówiono m.in. możliwości zacieśnienia współpracy w dziedzinie rolnictwa, transportu morskiego i gospodarki morskiej oraz przemysłów obronnych.


Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.1 wyświetlenia

Regionalny Ośrodek Debaty 

Międzynarodowej w Katowicach

ul. Damrota 6, 40-022 Katowice

Biuro jest czynne od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 10 do 18

 

tel. 579-632-319

mail: rodm@rodm-katowice.pl

www.rodm-katowice.pl

 

Zadanie dofinansowane ze środków 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

ORGANIZATORZY:

PARTNERZY: