• dszafarczykinnowac

Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz otworzył XIII Seminarium WarszawskieZ okazji 30. rocznicy przyjęcia Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka, podpisanej 20 listopada 1989 r., tegoroczna edycja Seminarium Warszawskiego poświęcona została problematyce ochrony praw dziecka, w szczególności w kontekście zapisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.


– Chociaż wartości zapisane w Konwencji o prawach dziecka są podzielane przez wszystkie narody, nadal musimy stawiać czoła problemom dzieci-żołnierzy, dzieci wykorzystywanych seksualnie, dzieci-ofiar handlu ludźmi lub przymusowej pracy zarobkowej czy dzieci-uchodźców, zmuszonych do opuszczenia swych domów, rodzin bądź krajów wskutek wojen i prześladowań – zauważył wiceminister Przydacz. Jednocześnie podkreślił, że niezbędne jest doskonalenie prawa krajowego oraz położenie większego nacisku na edukację i uwrażliwianie organów państwowych oraz sądów na potrzeby dzieci.


Więcej informacji na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

1 wyświetlenie0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie