• dszafarczykinnowac

Wiceminister Paweł Jabłoński wziął udział w spotkaniu ministrów ds. współpracy rozwojowej państw UE

Europejskie wsparcie dla Afryki w obliczu pandemii Covid-19, bezpieczeństwo żywnościowe, negocjacje wokół porozumienia UE z państwami AKP oraz sytuacja na Białorusi to główne tematy dzisiejszej nieformalnej dyskusji w formule wideokonferencji ministrów państw UE odpowiedzialnych za politykę rozwojową.


– Polska kontynuuje wsparcie w ramach tzw. podejścia Team Europe, kolektywnej inicjatywy UE mającej na celu przeciwdziałaniu rozwojowi pandemii COVID-19 i walki z jej skutkami. Wkład całej UE (instytucji i państw członkowskich) na rzecz tej inicjatywy przekroczył już 37 mld EUR, natomiast Polski wkład opiewa na sumę 25 mln EUR - kwota ta obejmuje zarówno przeorientowanie części działań w ramach polskiej pomocy dwustronnej, jak również wsparcie mechanizmów wielostronnych. Szybka reakcja UE w ramach inicjatywy Team Europe w Afryce wzmocniły ogólną pozycję UE jako strategicznego i zaufanego partnera, który potrafi budować skuteczne partnerstwa z Afryką oraz przyczyniła się do walki z antyunijną dezinformacją – podkreślił wiceszef polskiej dyplomacji. Dodatkowo wskazał na konieczność dalszej koordynacji działań pomiędzy placówkami zagranicznymi a Delegaturami UE, które zapewnią lepszą widoczność obecności UE w Afryce i pomogą w walce z dezinformacją.


Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie