Szukaj
  • dszafarczykinnowac

Udział wiceministra Piotra Wawrzyka w debacie

Wiceminister Piotr Wawrzyk wziął udział w debacie z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia upamiętniającego ofiary aktów przemocy ze względu na religię lub przekonania.


– Temat zapobiegania przemocy na tle religii lub przekonań powinien mieć dla nas znaczenie szczególne i jest od kilku lat stale podnoszony przez Polskę w debacie międzynarodowej – zaznaczył wiceminister Piotr Wawrzyk podczas dzisiejszej dyskusji panelowej współorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu oraz The Warsaw Institute.


Ograniczenia wolności religii lub przekonań mają miejsce na wszystkich kontynentach i dotyczą osób wyznających różne religie, mających odmienne przekonania, a także osób bezwyznaniowych. – Tegoroczne obchody 22 sierpnia mają dość szczególny wymiar ze względu na trwającą epidemię COVID-19, która pogłębiła niektóre istniejące nierówności i dyskryminacje – podkreślił wiceminister Wawrzyk.


Międzynarodowy Dzień upamiętniający ofiary aktów przemocy ze względu na religię lub przekonania, obchodzony 22 sierpnia, ustanowiony został jednogłośnie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2019 roku z inicjatywy Polski, wspieranej przez międzyregionalną grupę państw, w skład której weszły Stany Zjednoczone, Kanada, Brazylia, Jordania, Irak, Egipt, Nigeria i Pakistan. Ustanowienie tego dnia i jego coroczne obchody, zarówno międzynarodowe, jak i na szczeblu narodowym, poza aspektem upamiętniającym, przyczynią się do zwiększania świadomości społeczności międzynarodowej nt. problemu ofiar prześladowań religijnych.


Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
3 wyświetlenia0 komentarz

Regionalny Ośrodek Debaty 

Międzynarodowej w Katowicach

ul. Reymonta 22, 40-029 Katowice

Biuro jest czynne od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 10 do 18

 

tel. 579-632-319

mail: rodm@rodm-katowice.pl

www.rodm-katowice.pl

 

Zadanie dofinansowane ze środków 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

ORGANIZATORZY:

PARTNERZY: