Szukaj
  • dszafarczykinnowac

Rozmowa telefoniczna Ministra Raua z Sekretarzem Stanu Michaelem Pompeo

- Chciałbym zapewnić, że jednym z moich priorytetów jest wzmacnianie relacji transatlantyckich oraz strategicznego, wielopłaszczyznowego partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi - przekazał dziś szef polskiej dyplomacji w trakcie rozmowy telefonicznej z szefem dyplomacji USA.
Czwartkowa rozmowa szefa polskiej dyplomacji z Sekretarzem Stanu USA Michaelem Pompeo służyła podkreśleniu wagi regularnych kontaktów politycznych, w świetle dynamicznie zmieniającej się sytuacji w bezpośrednim otoczeniu obszaru transatlantyckiego. Sekretarz Pompeo zapewnił o swoim pełnym zaangażowaniu na rzecz zacieśniania dwustronnych relacji, w tym współpracy w takich obszarach, jak wzmacnianie bezpieczeństwa i obrony Polski i Europy oraz rozwój współpracy gospodarczej i energetycznej.


Obie strony wyraziły przekonanie, że polsko-amerykańskie relacje będą coraz bogatsze, obejmując nowe wspólne inicjatywy, jak na przykład promocja wolności religii i wyznania. W tym kontekście omówiono przygotowania do Międzynarodowej Konferencji Wyższego Szczebla, której gospodarzem będzie Warszawa w dniach 16-17 listopada br. Politycy omówili także aktualną sytuację polityczną na Białorusi.


Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

1 wyświetlenia0 komentarz

Regionalny Ośrodek Debaty 

Międzynarodowej w Katowicach

ul. Reymonta 22, 40-029 Katowice

Biuro jest czynne od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 10 do 18

 

tel. 579-632-319

mail: rodm@rodm-katowice.pl

www.rodm-katowice.pl

 

Zadanie dofinansowane ze środków 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

ORGANIZATORZY:

PARTNERZY: