• dszafarczykinnowac

Robert Schuman - czy jego idea ma szanse odnowić Europę?

15. lutego o godzinie 18.00 w auli Liceum Katolickiego w Cieszynie, odbył się wykład profesora Zbigniewa Krysiaka, prezesa Instytutu Myśli Schumana, pt. "Robert Schuman - czy jego idea ma szanse odnowić Europę?”


Celem Instytutu jest rozwijanie Myśli Schumana i poszukiwanie instrumentów do jej realizacji w odniesieniu do różnych obszarów funkcjonowania społeczeństwa i wspólnoty narodów Europy, tworzenie grup eksperckich w różnych obszarach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego i naukowego pracujących nad rozwijaniem zastosowań myśli Roberta Schumana oraz formułowanie i wdrażanie projektów w różnych obszarach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego i naukowego realizujących koncepcje Roberta Schumana, w tym

współpraca z jednostkami i działaczami samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych w zakresie problemów i potrzeb społeczności lokalnych.10 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie