Szukaj
  • dszafarczykinnowac

Robert Schuman - czy jego idea ma szanse odnowić Europę?

15. lutego o godzinie 18.00 w auli Liceum Katolickiego w Cieszynie, odbył się wykład profesora Zbigniewa Krysiaka, prezesa Instytutu Myśli Schumana, pt. "Robert Schuman - czy jego idea ma szanse odnowić Europę?”


Celem Instytutu jest rozwijanie Myśli Schumana i poszukiwanie instrumentów do jej realizacji w odniesieniu do różnych obszarów funkcjonowania społeczeństwa i wspólnoty narodów Europy, tworzenie grup eksperckich w różnych obszarach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego i naukowego pracujących nad rozwijaniem zastosowań myśli Roberta Schumana oraz formułowanie i wdrażanie projektów w różnych obszarach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego i naukowego realizujących koncepcje Roberta Schumana, w tym

współpraca z jednostkami i działaczami samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych w zakresie problemów i potrzeb społeczności lokalnych.8 wyświetlenia0 komentarz

Regionalny Ośrodek Debaty 

Międzynarodowej w Katowicach

ul. Reymonta 22, 40-029 Katowice

Biuro jest czynne od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 10 do 18

 

tel. 579-632-319

mail: rodm@rodm-katowice.pl

www.rodm-katowice.pl

 

Zadanie dofinansowane ze środków 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

ORGANIZATORZY:

PARTNERZY: