Szukaj
  • dszafarczykinnowac

Razem dla Europy - 15 lat rozwoju.

5. czerwca w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śląskim odbyła się międzynarodowa konferencja pt. "Razem dla Europy - 15 lat rozwoju".


Podczas konferencji, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach reprezentował Petros Tovmasyan, który wygłosił prelekcję pt. "Jaka będzie przyszłość Polski i Europy Środkowej w UE w kontekście projektów strategicznych takich jak Trójmorze, Grupa Wyszehradzka oraz Via Carpathia, czyli wzmocnienie Unii na osi Północ-Południe."


Mieliśmy ogromną przyjemność być współorganizatorami tego wydarzenia, które skierowane było przede wszystkim do przedstawicieli władz jednostek samorządowych.


6 wyświetlenia0 komentarz

Regionalny Ośrodek Debaty 

Międzynarodowej w Katowicach

ul. Reymonta 22, 40-029 Katowice

Biuro jest czynne od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 10 do 18

 

tel. 579-632-319

mail: rodm@rodm-katowice.pl

www.rodm-katowice.pl

 

Zadanie dofinansowane ze środków 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

ORGANIZATORZY:

PARTNERZY: