Priorytety polskiej polityki zagranicznej na 2018r.


21. marca 2018r. Minister Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz wygłosił w Sejmie RP exposé, w którym określił zadania polskiej polityki zagranicznej na 2018r. W RODM Katowice zorganizowaliśmy 11. kwietnia spotkanie, które poświęcone było analizie wystąpienia Pana Ministra i próbie rekonstrukcji głównej idei polskiej polityki zagranicznej.


Główne tezy są cztery:


Teza I. Pozycja międzynarodowa Polski wynika z silnej pozycji, jaką posiada ona w Europie. Źródłem atrakcyjności Polski i zarazem zdolności jej skutecznego oddziaływania na procesy decyzyjne, czy to jako sojusznika w ramach NATO, czy też partnera w strukturach Unii Europejskiej, jest jej zdolność do artykułowania interesów państw naszego regionu i działania w roli ich adwokata. Odbywać się to może przy pełnym poszanowaniu podmiotowości politycznej naszych partnerów z sąsiedztwa. Na Polsce, jako największym państwie w regionie, leży główny ciężar promocji i obrony zbieżnych z polskimi interesów naszych regionalnych partnerów.


Teza II. Unia Europejska znajduje się w kryzysie – zarówno w sferze instytucjonalnej, aksjologicznej, jak i bezpieczeństwa zewnętrznego. Chociaż kryzys finansowy 2008 roku pod względem ekonomicznym zakończył się, to jego skutki polityczno-społeczne nadal wywierają wpływ na charakter relacji między państwami członkowskimi, rolę Unii w przyszłości projektu europejskiego. Kryzys procedur demokratycznych w państwach członkowskich i przeniesienie rzeczywistych procesów decyzyjnych do nieformalnych gremiów, prowadzi do osłabienia pozycji Unii, narastania eurosceptycyzmu i renacjonalizacji polityk państw europejskich.


Teza III. Wojskowa obecność Stanów Zjednoczonych w Europie, ich silna pozycja w NATO ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa militarnego Polski i całego regionu. W interesie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej jest trwałe zaangażowanie Stanów Zjednoczonych i Sojuszu Północnoatlantyckiego w tej części świata. Polska jest jak najżywotniej zainteresowana utrzymaniem silnych więzi transatlantyckich. Ich nieustanne wzmacnianie i rozwój są fundamentalnym zadaniem polskiej polityki bezpieczeństwa.


Teza IV. Zagrożeniem dla zbudowania podmiotowości Polski w stosunkach międzynarodowych jest polityka Rosji. Rosja dąży do rewizji porządku politycznego w Europie, który ukształtował się po 1989 r. i przyniósł Polsce przywrócenie niepodległości. Instrumentami osiągania tego celu są zaś destabilizacja licznych regionów w bliższym i dalszym sąsiedztwie Polski, działanie na rzecz zaostrzenia podziałów politycznych wewnątrz poszczególnych państw, jak i między nimi, rozbijanie jedności transatlantyckiej, oraz pogłębianie podziałów wewnątrz Unii Europejskiej.


Najważniejsi sojusznicy, jacy pojawiają się w expose, to USA, Niemcy, Francja, Zjednoczone Królestwo, Włochy, Hiszpania, Holandia, Ukraina. Podkreślona została potrzeba budowania pragmatycznych relacji z Federacją Rosyjską.


Wyraźnie widać, wolę polskiego rządu aby pogłębiać integrację europejską, ale z większą rolą państw narodowych, tak aby Unia była organizacją międzynarodową a nie quasi-państwem, w którym procedury tracą deklarowany, demokratyczny charakter.


Minister podkreślił znaczenie funduszy strukturalnych dla wspólnego, europejskiego rynku. Jak zaznaczył - "stanowią część mechanizmu, dzięki któremu wspólny rynek europejski jest korzystny dla wszystkich jego podmiotów. Stanowią rekompensatę dla słabszych partnerów wypłacaną przez bardziej rozwinięte pod względem gospodarczym państwa w zamian za zniesienie ceł i kwot protekcjonistycznych oraz za otwarcie mniej konkurencyjnych gospodarek na swobodną konkurencję ze strony silniejszych."


W wystąpieniu Pana Ministra pojawiła się również wzmianka na temat Katowic. Powodem tego jest największa na świecie konferencja klimatyczna COP24, której Polska będzie w tym roku gospodarzem, a która odbędzie się w naszym mieście. Jak podkreślił Minister, będzie to okazja do pokazania Śląska i całej Polski jako kraju otwartego i nowoczesnego,  który kultywuje dziedzictwo historyczne i przyrodnicze.


Treść exposé dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych tutaj. Zachęcamy do zapoznania się.


Ponadto, warto zapoznać się z książką "Exposé Ministrów Spraw Zagranicznych 1990-2013" wydaną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jest to dobra okazja, aby prześledzić ewolucję priorytetów polskiej polityki zagranicznej III RP. Pozycja dostępna jest oczywiście w biblioteczce RODMu Katowice!

140 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie