Szukaj
  • dszafarczykinnowac

Polska prezydencja we Wspólnocie Demokracji

W dniu 16 marca 2019 roku Polska obejmie półroczne przewodnictwo we Wspólnocie Demokracji.


Wspólnota Demokracji jest międzyrządową koalicją państw o zasięgu globalnym, której głównym celem jest promowanie demokratycznych zasad oraz norm. Została ona utworzona podczas międzynarodowej Konferencji Ministerialnej pt. „Ku Wspólnocie Demokracji”, zwołanej w czerwcu 2000 r. w Warszawie z inicjatywy Ministra Spraw Zagranicznych RP, profesora Bronisława Geremka oraz Sekretarz Stanu USA, Madeleine Albright.


Mocną stroną Wspólnoty Demokracji jest jej globalny charakter, który pozwala na wymianę poglądów i koordynowanie stanowisk między państwami z różnych kręgów kulturowych. Daje ona możliwość wpływania na państwa znajdujące się na etapie transformacji, w kierunku przyjmowania przez nie nowoczesnych standardów demokratycznych.


W ramach naszego przewodnictwa we Wspólnocie Demokracji, Polska planuje zorganizować w Warszawie w czerwcu spotkanie Rady Zarządzającej, w której udział wezmą przedstawiciele 29 państw członkowskich Rady Zarządzającej.

Spotkanie poświęcone będzie dyskusjom na temat partycypacji młodzieży w życiu publicznym, edukacji społeczeństwa obywatelskiego z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu, a także tematyce zrównoważonego rozwoju i demokracji. Powyższe zagadnienia w naturalny sposób wpisują się w priorytety polskiej polityki zagranicznej w zakresie agendy demokratyzacyjnej i praw człowieka.


Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.7 wyświetlenia

Regionalny Ośrodek Debaty 

Międzynarodowej w Katowicach

ul. Damrota 6, 40-022 Katowice

Biuro jest czynne od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 10 do 18

 

tel. 579-632-319

mail: rodm@rodm-katowice.pl

www.rodm-katowice.pl

 

Zadanie dofinansowane ze środków 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

ORGANIZATORZY:

PARTNERZY: