Szukaj
  • dszafarczykinnowac

Polska aktywna w dyskusji o przyszłej Agendzie Strategicznej UE na lata 2019-2024!

W związku z rozpoczynającym się po wyborach do Parlamentu Europejskiego nowym cyklem legislacyjnym w UE, Rada Europejska na posiedzeniu w dniach 20-21 czerwca br. przyjmie Agendę Strategiczną UE na lata 2019-2024. Polska aktywnie angażuje się w opracowanie dokumentu.


Czym jest Agenda Strategiczna UE na lata 2019-2024


Agenda Strategiczna wyznaczy nadrzędne priorytety dla UE na kolejne pięć lat oraz wskaże cele i kierunki rozwoju polityk unijnych. Opiera się ona na analizie wyzwań stojących przed wspólnotą w najbliższych latach. Aby w pełni uczestniczyć w procesie tworzenia nowej Agendy Strategicznej, Polska zaprezentowała dzisiaj instytucjom UE i państwom członkowskim swój wkład do przygotowania tego dokumentu.


Jakie są polskie priorytety


Poniżej prezentujemy główne cele dla UE w priorytetowych dla Polski obszarach przedstawione w opracowanych przez Rząd RP dokumentach pozycyjnych:


✅Jednolity Rynek ✅Jednolity Rynek Cyfrowy ✅Zrównoważona polityka migracyjna ✅Polityka klimatyczna ✅Obronność ✅Rola parlamentów narodowych


Więcej informacji na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.0 wyświetlenia

Regionalny Ośrodek Debaty 

Międzynarodowej w Katowicach

ul. Damrota 6, 40-022 Katowice

Biuro jest czynne od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 10 do 18

 

tel. 579-632-319

mail: rodm@rodm-katowice.pl

www.rodm-katowice.pl

 

Zadanie dofinansowane ze środków 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

ORGANIZATORZY:

PARTNERZY: