Szukaj
  • dszafarczykinnowac

Podsumowanie działań MSZ w obszarze dyplomacji ekonomicznej

Laureatem tegorocznej edycji nagrody Amicus Oeconomiae przyznawanej polskim dyplomatom za szczególny wkład w promocję polskiej gospodarki i wsparcie polskich przedsiębiorców za granicą został Piotr Wilczek, Ambasador RP w USA. W gronie wyróżnionych znaleźli się także Ambasador RP w Pekinie, Wojciech Zajączkowski oraz Konsul Generalny RP w Kolonii, Jakub Wawrzyniak. Nagrodę, w formie pamiątkowej statuetki, laureat otrzymał z rąk ministra spraw zagranicznych prof. Zbigniewa Raua w trakcie dzisiejszej ceremonii, która była okazją do podsumowania aktywności resortu spraw zagranicznych w obszarze dyplomacji ekonomicznej. W spotkaniu uczestniczyli także Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Grażyna Ciurzyńska, p.o. Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.


Gratulując laureatowi, minister Rau podkreślił, że od początku swojej pracy w Waszyngtonie wspiera on dwustronne kontakty gospodarcze z USA, angażując się szczególnie w działania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Polski. Aktywnie zabiega także o amerykańskie poparcie dla Inicjatywy Trójmorza. W czasie pełnienia misji przez Ambasadora Wilczka widoczny jest dynamiczny rozwój polsko-amerykańskiej wymiany handlowej, a Stany Zjednoczone umocniły się na pozycji kluczowego partnera gospodarczego Polski spoza Unii Europejskiej.

Pan Ambasador wspiera współpracę także w innych ważnych dziedzinach – w biotechnologii i naukach medycznych oraz w przemyśle kosmicznym. Zaowocowało to szeregiem porozumień zawartych przez Ministerstwo Zdrowia i Polską Agencję Kosmiczną z partnerami amerykańskimi. – powiedział minister Rau. Między innymi dzięki staraniom Ambasadora Wilczka prowadzony jest regularny polsko-amerykański dialog na tematy cyberbezpieczeństwa i energii jądrowej.

Wiceminister Paweł Jabłoński, odpowiedzialny za obszar dyplomacji ekonomicznej, zaprezentował najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w 2020 roku przez resort spraw zagranicznych. - Trwająca pandemia COVID-19 bardzo mocno wpływa na obecny układ sił na świecie i to w 2021 roku będzie stanowić wyzwanie również dla polskiej dyplomacji ekonomicznej. – podkreślił wiceszef polskiej dyplomacji. W tym kontekście poinformował o uruchomionej na portalu MSZ specjalnej zakładce - Anti-COVID Offer by Polish Business, która umożliwia zamieszczanie ofert produktów i rozwiązań autorstwa polskich przedsiębiorców i naukowców, które są przydatne w przeciwdziałaniu skutkom pandemii.


Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.6 wyświetlenia0 komentarz

Regionalny Ośrodek Debaty 

Międzynarodowej w Katowicach

ul. Reymonta 22, 40-029 Katowice

Biuro jest czynne od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 10 do 18

 

tel. 579-632-319

mail: rodm@rodm-katowice.pl

www.rodm-katowice.pl

 

Zadanie dofinansowane ze środków 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

ORGANIZATORZY:

PARTNERZY: