• dszafarczykinnowac

Podsumowanie 25-lecia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

13. grudnia 2018 roku w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Katowicach, miała miejsce konferencja upamiętniająca 25. rocznicę ratyfikowania przez Polskę Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.


Gościem specjalnym spotkania był Jan Sobczak - Dyrektor Departamentu do Spraw Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zajmującego się reprezentacją racji stanu Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach skargowych przed międzynarodowymi organami stojącymi na straży ochrony praw człowieka, takimi jak Europejski Trybunał Praw Człowieka czy też Komitet Praw Człowieka. Departament inicjuje także działania na rzecz dostosowania polskiego ustawodawstwa i praktyki sądowej do międzynarodowych standardów w dziedzinie ochrony praw człowieka.


Konferencję rozpoczęły wystąpienia studentów Uniwersytetu Śląskiego poświęcone poszanowaniu praw mniejszości jako gwarancji zasady demokratycznego państwa prawa, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jako fundamentu zapewnienia podstawowych praw każdego mieszkańca Europy oraz przeglądowi wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.


Po krótkiej przerwie, podczas której uczestnicy mogli zapoznać się z wystawą towarzyszącą wydarzeniu, odbył się wykład wykładu pt.Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na przykładzie rozwiązań instytucjonalnych wdrożonych przez władze polskie z perspektywy 25 lat przynależności Polski do systemu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.


Ostatnim punktem spotkania była dyskusja gości i uczestników na temat poszanowania praw człowieka przez instytucje krajowe, europejskie i międzynarodowe.


Serdecznie dziękujemy kierownictwu Ministerstwa Spraw Zagranicznych za udział oraz prelegentom, jak i uczestnikom za udział i zaangażowanie!
15 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie