MovieMy - historie Ukraińców żyjących w PolscePolska to dla wielu Ukraińców kraj szans i perspektyw. Ukraińcy chętnie przyjeżdżają do Polski aby pracować, rozwijać swoje przedsiębiorstwa, zakładać rodziny, osiedlać się tu na stałe.


W związku z tym niezbędna jest obustronna współpraca i dialog instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz wszystkich obywateli na rzecz dobrych, wzajemnych relacji.


Relacje te często stoją w obliczu uprzedzeń i stereotypów wynikających m.in. z braku porozumienia w zakresie sporów historycznych i ideologicznych.


Pamięć o przeszłości jest ważną częścią życia publicznego. Nie powinniśmy jednak uzależniać naszych aktualnych stosunków od sporów szukających rozstrzygnięć o oprawcach i winnych wydarzeń sprzed kilkudziesięciu lat. Są to sprawy, co do których porozumienie może być trudne i wymaga pracy środowisk akademickich i eksperckich.


Żyjemy w czasach, gdy dobrosąsiedzkie relacje Polaków i Ukraińców, Polek i Ukrainek, podkopywane są przez środowiska chcące zbić kapitał polityczny na populizmie i nacjonalizmie poprzez podsycanie złych emocji.


Nie pozwólmy, aby zastąpiły one dialog, krytyczne myślenie i kontakt z drugim człowiekiem.

Zachęcamy do obejrzenia filmu podsumowującego projekt "#MovieMy - stories of Ukrainians in Poland", w którym rozmawiamy z Ukraińcami żyjącymi w Polsce. Nasze pytania dotyczą głównych barier, jakie stoją przed Ukraińcami przyjeżdżającymi do Polski oraz perspektywach w życiu zawodowym i rodzinnym.


Naszymi gośćmi są:

- Oleksandra Iwaniuk - politolog, prowadzi Dom Ukraiński w Warszawie

- Oleg Marcinowski - prawnik, prowadzi Ośrodek Pomocy Prawnej Cudzoziemcom w Katowicach

- Vadym Melnyk - przedsiębiorca z branży IT, CEO w Cervi Robotics


Projekt "#MovieMy - polish-ukrainian story" to wymiana młodzieży, która otrzymała dofinansowanie Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z grantu Ministra Edukacji Narodowej.43 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie