Szukaj
  • Adam Folek

Międzynarodowy Dzień Pokoju w Dąbrowie GórniczejRODM Katowice dołącza do organizacji Międzynarodowego Dnia Pokoju, który odbędzie się w 21. września na ul. 3 Maja w Dąbrowie Górniczej.


Międzynarodowy Dzień Pokoju, ang. International Day of Peace (IDP) to święto obchodzone corocznie 21 września, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 7 września 2001 roku.

Obchody IDP mają zwrócić uwagę społeczeństw na potrzebę uczczenia i przestrzegania pokoju oraz wyrazić sprzeciw wobec wojen.

„Wolą Zgromadzenia Ogólnego jest również to, by 21. września był obchodzony odtąd jako dzień globalnego rozejmu i wyrzeczenia się przemocy oraz stanowić zachętę dla wszystkich krajów do powstrzymania się od wszelkich aktów wrogości”.

Osoby fizyczne mogą w tym dniu nosić odznakę w kształcie gołębia pokoju produkowaną przez organizację non-profit w Kanadzie.

„Niech żyje absolutny pokój na świecie” (ang. Long live absolute world peace)


21. września w godzinach 12:00-16:00 obecni będziemy w Dąbrowie Górniczej aby w ramach organizowanych obchodów opowiadać o organizacjach międzynarodowych działających na rzecz pokoju międzynarodowego.


Szczegóły wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/2082061148776231/


Zapraszamy do udziału!

0 wyświetlenia

Regionalny Ośrodek Debaty 

Międzynarodowej w Katowicach

ul. Damrota 6, 40-022 Katowice

Biuro jest czynne od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 10 do 18

 

tel. 579-632-319

mail: rodm@rodm-katowice.pl

www.rodm-katowice.pl

 

Zadanie dofinansowane ze środków 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

ORGANIZATORZY:

PARTNERZY: