Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterskąMinisterstwo Spraw Zagranicznych zaprasza do udziału w jubileuszowej, 30. edycji konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych.


Celem konkursu jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na zagadnienia dotyczące miejsca Polski na scenie międzynarodowej, jej polityki zagranicznej oraz szerzej, na problemy wynikające z rozwoju sytuacji w Europie i na świecie.


Prace zgłaszane do konkursu powinny dotyczyć współczesnych stosunków międzynarodowych i mieścić się w zakresie niżej wymienionej problematyki:

  • priorytety polskiej polityki zagranicznej i ich realizacja w wybranych dziedzinach lub regionach geograficznych;

  • stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z wybranym państwem, grupą państw lub regionem;

  • członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;

  • polityka Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego;

  • polityka Rzeczypospolitej Polskiej na forum organizacji międzynarodowych i regionalnych;

  • polityka Rzeczypospolitej Polskiej wobec środowisk polonijnych;

  • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym polskiej kultury i nauki;

  • prawa człowieka;

  • współpraca Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie międzynarodowych stosunków ekonomicznych.

Dla autorów najlepszych prac magisterskich przewidziane są nagrody pieniężne, a dla laureata I miejsca dodatkowo możliwość stażu w wybranej komórce organizacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub placówce zagranicznej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca 2018 roku.


Prace konkursowe należy zgłaszać do 15. października br. wyłącznie w wersji elektronicznej przez uczelnię (tzn. praca winna być wysłana z adresu instytucjonalnego uczelni), w której praca została obroniona na adres konkurs.ministra@msz.gov.pl, dołączając: a)   opinię recenzenta (opatrzoną podpisem); b)   opinię promotora (opatrzoną podpisem); c)    życiorys autora pracy (opatrzony podpisem) zawierający dane kontaktowe tj. numer telefonu, adres mailowy i adres do korespondencji


Zachęcamy do udziału w konkursie!

22 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie