• dszafarczykinnowac

Konferencja Ministerialna na rzecz wolności religii lub przekonań

Otwierając konferencję, Minister Spraw Zagranicznych RP Zbigniew Rau podkreślił, że wolność religii lub przekonań jest fundamentalnym prawem człowieka. Niestety wiele osób, w tym szczególnie tych należących do mniejszości religijnych, doświadcza łamania tego podstawowego prawa, a pandemia COVID-19 pogłębiła jeszcze ten problem. Minister wezwał uczestników konferencji do wzmożenia wysiłków na rzecz ochrony i promocji wolności religii lub przekonań.

W przemówieniu otwierającym Sekretarz Stanu USA Mike Pompeo, dziękując Polsce za organizację konferencji, zwrócił uwagę na to, że wydarzenia takie jak dzisiejsza konferencja dają nadzieję na to, że kontynuowane będą wysiłki na rzecz zagwarantowania wolności religii lub przekonań.


W wystąpieniach przedstawicieli wielu państw wybrzmiała troska o stan przestrzegania wolności religii i przekonań na świecie.


Podsumowując obrady, Sekretarz Stanu w MSZ Piotr Wawrzyk wymienił szereg konkretnych działań, takich jak np. dialog międzyreligijny czy właściwe wykorzystanie nowoczesnych technologii, jakie wspólnota międzynarodowa może podjąć w celu zapewnienia wolności religii.


Więcej na temat pierwszego dnia konferencji znajdziecie tutaj.


W drugim dniu wirtualnej Konferencji Ministerialnej na rzecz wolności religii lub przekonań przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego oraz organizacji międzynarodowych i religijnych dyskutowali o tym, w jaki sposób wolność religii lub przekonań może być jeszcze lepiej realizowana i jakie działania w tym celu może podjąć wspólnota międzynarodowa. Dyskusje zostały podzielone na trzy sesje tematyczne.


Obrady otworzył Sekretarz Stanu w MSZ RP Piotr Wawrzyk. Dziękując wszystkim za udział, Minister Wawrzyk zwrócił uwagę na to, iż rządy, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty powinny zjednoczyć wysiłki w celu jeszcze skuteczniejszej ochrony prawa do wolności religii lub przekonań.


Więcej na temat przebiegu konferencji znajdziecie na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.1 wyświetlenie0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie