• Biuro RODM

Konferencja "Conflicts and migrations"

W dniach 13-14 października odbyła się konferencja "Conflicts and migrations" organizowana przez Forum Młodych Dyplomatów, Doktoranckie Koło Nauk o Polityce Uniwersytetu Śląskiego, Fundację Trójmorza, Akademię Kadr Europejskich i Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach.Poniżej przedstawiamy plan paneli wraz z odnośnikami do nagrań:


1 dzień (FIRST DAY) 13.09.2022

Expert Panel “Conflicts and migrations” 10:00 - 11:30 - https://fb.watch/fWkU31qphd/

A panel moderator: Anna Robak - Doctoral Science Club on Politics of the University of Silesia in Katowice

Experts:

Prof. Olga Poiedynok - Associate Professor at Taras Shevchenko, National University of Kyiv, Institute of International Relations

Prof. Natalija Perešić - University of Belgrade - Faculty of Political Science, Department of Social Policy and Social Work, Coordinator of the EU Horizon2020 funded Project MIGREC

Aleksandar Arabadzić - Academy of European Careers Foundation, Balkan and international relation expert

I Panel - 11:40 - 12:40 (Mgr Anna Robak) - https://fb.watch/fWkWE5Q0ft/

 1. Grzegorz Gustaw - Jagiellonian University - The psychology of conflict, a review of the most influential theories, measures, and solutions to solve conflict in a constructive way.

 2. Aleksandar Kovačević – University of Belgrade - The importance of local self-government in a crisis: a study of the Ukraine-Russia conflict.

 3. Jakub Stepaniuk – University of Graz - How experiences of the EU integration strategy in the Western Balkans might support EU integration of Ukraine?


II Panel - 12: 50 - 13:50 (Mgr Anna Robak) - https://fb.watch/fWk_3E6FKC/

 1. Jacek Galewski – University of Warsaw - Polish State of Emergency on the Belarus Border as a Social Construction.

 2. Magdalena Anna Chowaniec - University of Silesia in Katowice - The situation and status of minority languages in Poland in the context of refugee crisis.


III Panel - 14:00 - 15:30 (Mgr Zuzanna Sielska) - https://fb.watch/fWl7nEtTqb/

1. Julia Przybylska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu- Nowe podejście do ukraińskiej etyki biznesu.

2. Jan Melerski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Perspektywa rozwoju Nowego Jedwabnego Szlaku, a wojna na Ukrainie.

3. Magdalena Sikorska-Pastuszka – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Transgraniczny system energetyczny w Europie Środkowo-Wschodniej.

4. Marta Czapran i Weronika Wende – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Wyzwania Europy XXI wieku.

5. Izabela Kurzątkowska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Aspekty religijnej integracji migrantów w kontekście wspólnej egzystencji ze społecznością lokalną. Rozważania na temat roli Kościoła katolickiego w procesie solidarnego przyjmowania migrantów.

IV Panel - 15:40 - 17:10 (Mgr Barbara Krzewińska) - https://fb.watch/fWlalopmkN/

 1. Anna Robak – Uniwersytet Śląski w Katowicach - Stosunek Polaków do uchodźców z Ukrainy.

 2. Emilia Tabiś – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Wielowymiarowość zjawiska migracji pod kątem badawczym.

 3. Michał Pachel - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Zmiana profilu uchodźcy z Ukrainy oraz próba dopasowania ich do polskiego rynku pracy.

 4. Mateusz Bryś – Uniwersytet Rzeszowski - Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1943-1946 na Wołyniu i Rzeszowszczyźnie.


V Panel - 17:20 - 18:50 (Mgr Zuzanna Sielska) - https://fb.watch/fWlbTMTtAR/

 1. Wioletta Wasil-Rusecka – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - „Nadzwyczajna wyjątkowość” stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią – kilka uwag na temat legalności działań prawnych podejmowanych w walce z kryzysem migracyjnym wywołanym przez reżim Łukaszenki.

 2. Bartosz Jabłoński i Karolina Szarmach - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Kryzys migracyjny na granicy polsko- białoruskiej- aspekty prawne i geopolityczne.

 3. Wojciech Pawłowski – Uniwersytet Jagielloński - Reakcja legislacyjna Polski na kryzysy migracyjne na granicy z Białorusią i Ukrainą.

 4. Maryam Al-Azawi - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Aspekty prawne kryzysu migracyjnego na granicy Polsko- Białoruskiej.


VI panel - 19:00 - 20:30 (Mgr Zuzanna Sielska) - https://fb.watch/fWle8e--nC/

 1. Karolina Baraniak – Uniwersytet Wrocławski - Zaszłości historyczne cieniem dla relacji międzypaństwowych - przykład Polski i Rosji.

 2. Miłosz Bartosiewicz – Uniwersytet Warszawski - Kość niezgody. Ukraińsko-węgierski spór o Zakarpacie.

 3. Aleksandra Cupryk – Uniwersytet Jagielloński - Prawo a "Wielka Wędrówka Ludów" - skuteczność prawnych instrumentów w regulacji migracji.

 4. Jakub i Karolina Kubasik - Uniwersytet Śląski w Katowicach - Rola nowych mediów w prowadzeniu operacji psychologiczno-informacyjnych na przykładzie trwającego konfliktu na Ukrainie.

2 dzień 14.09.2022

Panel ekspercki - 10:00 - 11:30 - “Polska wobec wyzwań migracyjnych” - https://fb.watch/fWlgsksFZ9/


prowadząca Zuzanna Sielska - Instytut Europy Środkowej i Wschodniej Fundacja Trójmorza

Eksperci:

Mariusz Wołosz Prezydent miasta Bytomia

Łukasz Curyło - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie

Lucjan Karasiewicz – Prezes Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej

Rafał Kolano – Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Kolano

I Panel - 12:00 - 13:30 (Mgr Szymon Kawa) - https://fb.watch/fWlhAZ3Mvy/

1. Barbara Krzewińska – Uniwersytet Śląski w Katowicach - Polsko-białoruskie spory historyczne w latach 2007-2019.

2. Jacek Kiera - Uniwersytet Śląski w Katowicach - Wojna informacyjna jako instrument w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej wobec Polski.

3. Lila Pietrusiewicz - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Kwestia uchodźców na granicy polsko-białoruskiej w kontekście praw człowieka.

4. Konrad Rydel – Uniwersytet Warszawski - Kryzys na granicy polsko – białoruskiej w perspektywie konstytucyjnej.

5. Natalia Czaja - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - XVI-wieczna Polska - azyl dla migrujących heretyków.

II Panel - 13:40 - 15:10 (Mgr Kamila Gheorghe) - https://fb.watch/fWliLhF4DQ/

1. Dr Dominika Liszkowska – Politechnika Koszalińska - Sekurytyzacja migracji w Polsce po wybuchu wojny na Ukrainie.

2. Dr Marika Kosiel-Pająk - Women In International Security Poland - The UK's response to the largest refugee crisis in Europe since the Second World War: the Ukraine Scheme.

2. Ewa Madej - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Cudzoziemcy w Polsce: przyczyny i przebieg migracji do Polski.

3. Adrian Gromysz – Uniwersytet Rzeszowski - Problem wyludniania się Europy Środkowej i Wschodniej.

4. Anna Spiechowicz – Uniwersytet Jagielloński - Etyczne zobowiązanie. Jan Józef Szczepański wobec otwartości i społecznego dialogu.

III Panel - 15:20 - 16:50 (Mgr Ewelina Dziwak) - https://fb.watch/fWljwiKifR/

1. Patryk Bukowski – Uniwersytet Warszawski - Przebieg, obłożenie oraz znaczenie zachodniobałkańskiego szlaku migracyjnego w XXI w.

2. Katarzyna Skała – Uniwersytet Gdański - Postjugosłowiańska „beczka prochu”: wybrane konflikty członków byłej federacji z perspektywy regionalnej i europejskiej.

3. Zuzanna Sielska - Uniwersytet Śląski w Katowicach - Konflikt i jego natężenie jako czynnik różnicujący kapitał społeczny w państwach byłej Jugosławii.

4. Wojciech Gosek – Uniwersytet Śląski w Katowicach - Filozofia praktyczna Hegla w kontekście konfliktów społecznych na tle ekonomicznym.


IV Panel - 17:00 - 18:30 (Mgr Szymon Kawa) - https://fb.watch/fWlkTm_nTa/

1. Franciszek Ignacy Fortuna – Uniwersytet Warszawski - Polskie prawodawstwo wobec problematyki kryzysu uchodźczego po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej.

2. Julia Atłaska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyn - Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej a wojna Ukrainy z Rosją.

3. Mateusz Gądor – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Mniejszość rosyjska w Europie wschodniej - wyzwania geopolityczne i społeczno-ekonomiczne.

4. Paweł Zakrzewski – Politechnika Warszawska - Wyzwania Europy Środkowej i Wschodniej: Konflikty i Migracje.


V Panel - 18:40 - 20:10 (Mgr Anna Robak) - https://fb.watch/fWlm_GPyBE/

1. dr Beata Olszewska-Łabędź - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Polski system edukacji, wobec wyzwań związanych z migracją z Ukrainy.

2. Szymon Donarski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Prawa uchodźców i imigrantów dotyczące szkolnictwa i pracy w Polsce.

3. Weronika Mas – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Wyzwania dla publicznej administracji w związku z nasilającym się zjawiskiem migracji. Na przykładzie Polski i wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

4. Eliza Chojecka – Uniwersytet Warszawski - Kategoria prawna cudzoziemca niepożądanego w ustawodawstwach państw europejskich.

5. Danuta Kurzajewska - Uniwersytet Śląski w Katowicach - Sytuacja prawna cudzoziemców w kontekście polskiego postępowania egzekucyjnego.

Rada Naukowa Konferencji:

Prof. UŚ dr hab. Agnieszka Turska - Kawa

Prof. UŚ, dr hab. Małgorzata Myśliwiec

Prof. UŚ, dr Renata Jankowska

Prof. UŚ. dr Sebastian Kubas

Organizatorzy:

Doktoranckie Koło Nauk o Polityce Uniwersytetu Śląskiego

Instytut Europy Środkowej i Wschodniej Fundacja Trójmorza

Forum Młodych Dyplomatów

Fundacja Akademia Kadr Europejskich

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach

0 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie