Jak promować markę Polska?W zglobalizowanym świecie większość krajów aktywnie promuje swoje interesy narodowe i stara się wywierać wpływ na zagraniczną opinię publiczną dążąc do tego, by ich głos był słyszany, a stanowisko w kluczowych kwestiach zrozumiałe. Konkurują ze sobą, by przyciągnąć zagraniczne inwestycje, turystów, kapitał ludzki i finansowy oraz by wspomóc eksport swoich towarów, usług, osiągnięć intelektualnych, naukowych, kulturalnych i – coraz częściej – społecznych (działalność humanitarna, ochrona środowiska, odpowiedzialny rozwój itp.). W działaniach swoich kraje posługują się coraz częściej tzw. „brandingiem narodowym”, zwanym też „brandingiem krajów”, wykorzystując lub tworząc świadomie od podstaw markę swojego kraju, jako narzędzie wpływu, informacji i promocji.


Dokonując przeglądu najważniejszych dokumentów przyjętych przez polski rząd, celem wyłuskania wniosków i rekomendacji do wykorzystania w aktywności samorządów, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, przygotowaliśmy scenariusz warsztatów w formie prezentacji multimedialnej.

Znajduje się jak, podobnie jak pozostałe materiały naszego autorstwa, w zakładce "BIBLIOTEKA/MATERIAŁY", można go również pobrać bezpośrednio, klikając tutaj.

25 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie