Szukaj
  • dszafarczykinnowac

III spotkanie Akademii Liderów Dyplomacji

24. października odbyło się III spotkanie Akademii Liderów Dyplomacji! Tym razem, ze względu na sytuację pandemiczną w kraju, byliśmy w formule online!


Naszym pierwszym gościem bym Michał Bruszewski, publicysta geopolityczny, felietonista tygodnika Solidarność, autor książek i reportaży, z którym uczestnicy mieli okazję porozmawiać o roli i sytuacji ludności cywilnej we współczesnych konfliktach zbrojnych, uwarunkowaniach współczesnych konfliktów oraz prześladowaniach religijnych w Europie, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji.


Następnie uczestnicy mieli okazję dyskutować z prof. Przemysławem Żurawskim vel Grajewskim na temat ewolucji środowiska międzynarodowego wokół Polski, w szczególności o relacjach Polski ze Stanami Zjednoczonymi, zaangażowaniu w inicjatywy regionalne takie jak Grupa Wyszehradzka, Bukaresztańska Dziewiątka czy Trójmorze oraz o roli Polski w Unii Europejskiej.


Ostatnim gościem spotkania był Młodzieżowy Delegat RP do ONZ Edgar Kobos, który rozmawiał z uczestnikami o zaangażowaniu społecznym i politycznym młodych ludzi w Polsce i na świecie oraz o obowiązkach i możliwościach Młodzieżowego Delegata RP do ONZ.


Serdecznie dziękujemy wszystkim ekspertom za udział w spotkaniu, a uczestnikom za zaangażowanie w dyskusję pomimo mało sprzyjających warunków!


0 wyświetlenia0 komentarz

Regionalny Ośrodek Debaty 

Międzynarodowej w Katowicach

ul. Reymonta 22, 40-029 Katowice

Biuro jest czynne od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 10 do 18

 

tel. 579-632-319

mail: rodm@rodm-katowice.pl

www.rodm-katowice.pl

 

Zadanie dofinansowane ze środków 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

ORGANIZATORZY:

PARTNERZY: