Egzamin kwalifikujący do pracy w ONZ w ramach programu Young Professionals Programme YPP 2018
Sekretariat Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń do egzaminu Young Professionals Programme (YPP).  Po raz kolejny w gronie 65 państw uprawnionych do wzięcia udziału w egzaminie znalazła się Polska. Młodzi Polacy zainteresowani  karierą w ONZ i  spełniający kryteria programu mają możliwość przystąpić do egzaminu, po którym mogą zostać międzynarodowymi urzędnikami w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych.


Egzamin YPP dotyczył będzie trzech obszarów i będzie przeprowadzany online.

  • Legal Affairs

  • Social Affairs

  • Statistics

Uczestnicy będą mogli zdawać egzamin z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu w ciągu 16-godzinnego okna wyznaczonego przez organizatorów.


Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które :

  • posiadają obywatelstwo kraju uczestniczącego w programie i nie ukończyły 32 roku życia (urodzone po 1 stycznia 1986 r.),

  • mają wyksztalcenie wyższe (przynajmniej licencjat lub równoważny) z dziedziny właściwej dla wybranego obszaru. Doświadczenie zawodowe w zasadzie nie jest wymagane, może jednak stanowić dodatkowe kryterium w przypadku, gdy na jeden obszar przypada więcej niż 40 aplikacji,

  • biegle znają jęz. angielski i/lub francuski

Aplikacje są przyjmowane  w terminie do 9 sierpnia br. (do godziny 23:59 czasu nowojorskiego)  za pośrednictwem internetowej platformy rekrutacyjnej ONZ. Proces aplikacji opisany został na stronie internetowej programu YPP


Wstępny harmonogram egzaminu  YPP:

2018 r:

11 czerwca – 9 sierpnia – możliwość składania aplikacji do udziału w egzaminie sierpień – wrzesień – ewaluacja aplikacji wrzesień – październik – przekazywanie zaproszeń do egzaminu październik -  pierwsza część egzaminu online grudzień – druga część egzaminu online

2019:

maj– czerwiec – rozmowy kwalifikacyjne (interviews) czerwiec – powiadomienie o wynikach


Więcej o programie YPP na stronach ONZ

Pytania i odpowiedzi (FAQ)


Źródło: https://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/kariera_organizacje_miedzynarodowe/zatrudnienie_w_org_miedzynarodowych/aktualne_ogloszenia/egzamin_kwalifikujacy_do_pracy_w_onz_w_ramach_programu_young_professionals_programme_ypp_2018

14 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie