Szukaj
  • dszafarczykinnowac

Działamy online!


Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach prowadzi cykl kursów maturalnych online. Już zrealizowaliśmy dwa tematy:


30.03. - Władza samorządowa - poruszone zostały kwestie zasady domniemania kompetencji, decentralizacji oraz funkcji organów władzy samorządowej.

01.04 - Władza ustawodawcza - omówiliśmy m.in. strukturę władzy ustawodawczej oraz proces legislacyjny.


Cieszymy się, że nasze kursy spotykają się z tak pozytywnym odbiorem! Już 9. kwietnia będziemy omawiać władzę wykonawczą!


Jesteś zainteresowany? Napisz do nas!

rodm@rodm-katowice.pl lub 579 632 3196 wyświetlenia0 komentarz

Regionalny Ośrodek Debaty 

Międzynarodowej w Katowicach

ul. Reymonta 22, 40-029 Katowice

Biuro jest czynne od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 10 do 18

 

tel. 579-632-319

mail: rodm@rodm-katowice.pl

www.rodm-katowice.pl

 

Zadanie dofinansowane ze środków 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

ORGANIZATORZY:

PARTNERZY: