• dszafarczykinnowac

Debata w RODM Katowice

27. marca 2019 roku w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Katowicach odbyła się debata poświęcona 20. rocznicy przystąpienia Polski do Organizacji Sojuszu Północnoatlantyckiego.


Od 20 lat NATO jest dla Polski gwarancją bezpieczeństwa. Nasze zaangażowanie w działania Sojuszu pokazuje, że Polska jest wiarygodnym i godnym zaufania partnerem na arenie międzynarodowej.


Naszymi gośćmi byli:

  • Łukasz Zieliński

Pierwszy Radca w Departamencie Polityki Bezpieczeństwa MSZ.

Od ponad 18 lat w służbie zagranicznej, m.in. na stanowisku zastępcy Stałego Przedstawiciela RP przy ONZ w Nowym Jorku, naczelnika Wydziału Europy Środkowej i naczelnika Wydziału Nieproliferacji i Rozbrojenia. W styczniu br. wrócił ze Sztokholmu gdzie pełnił funkcję kierownika Wydziału Politycznego w Ambasadzie RP.


  • ppłk mgr inż. Mariusz Rukat

Podpułkownik rezerwy Wojska Polskiego. Specjalizuje się w problematyce polityki międzynarodowej (Chiny, Stany Zjednoczone, struktura bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku oraz polityka państw grupy BRICS), zagadnieniach dot. koncepcji strategicznych (studia strategiczne) oraz politycznych aspektach cyber-bezpieczeństwa. Doktorant w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Od 2014 r. wykładowca akademicki Collegium Civitas, a od jesieni 2018 r. – Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Autor publikacji Instytutu Studiów Politycznych PAN oraz The Diplomat Magazine (The Trans-Pacific View Insight Series).


  • dr Tomasz Okraska

Od 2012 roku pracownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego Wykładowca Akademii Dyplomacji.

Naukowo zajmuje się bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym w regionie Indo-Pacyfiku oraz problemami państw Azji Południowej, Południowo-Wschodniej i Wschodniej.

Pracę doktorską poświęcił relacjom indyjsko-chińskim w kontekście zmiany regionalnego i globalnego układu sił.


  • płk dr Eugeniusz Januła

Pułkownik rezerwy Wojska Polskiego. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, z którym obecnie współpracuje. W 2000 otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Autor ok. 20 książek o tematyce militarno-politycznej oraz ponad 1000 artykułów. Redaktor naczelny portalu geopolityka.org


W czasie debaty uczestnicy dyskutowali o roli Polski w NATO, znaczeniu Sojuszu dla bezpieczeństwa naszego państwa oraz o znaczeniu i możliwości interpretacji artykułu V Traktatu Waszyngtońskiego.


W wydarzeniu udział wzięli studenci Uniwersytetu Śląskiego, społeczność lokalna oraz sympatycy Ośrodka.

43 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie