• dszafarczykinnowac

Debata Polska Pomoc Humanitarna

W Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Katowicach w dniu 4.

października 2019 roku odbyła się konferencja pt. “Polska Pomoc Humanitarna”. Tematem

wiodącym spotkania były zagadnienia dotyczące realizacji wielopłaszczyznowej polityki

zagranicznej państwa w zakresie polskiej pomocy humanitarnej.


Wydarzenie odbywało się w ramach trwającej od 23 września do 7 października

wystawy w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach,

poświęconej osiągnięciom polskiej pomocy humanitarnej i współpracy rozwojowej w latach

2015-2019.


Spotkanie w Katowicach otworzyły wystąpienia studentów Uniwersytetu Śląskiego, w

trakcie których poruszono kwestie dotyczące przebiegu realizacji głównych założeń polityki

zagranicznej państwa w zakresie pomocy humanitarnej, niesionej w państwach

rozwijających się w latach 2011-2019. W konferencji wzięła udział m.in. Anna Słania z

wystąpieniem pt. "Polska pomoc humanitarna i rozwojowa dla Ukrainy w latach 2014-2019",

Angelika Mazur z tematem pt. “Udział wolontariuszy w akcjach pomocy humanitarnej na

przykładzie organizacji Polska pomoc”, Aneta Kamińska z wystąpieniem pt. “Polska Akcja

Humanitarna - działania wodno-sanitarne”, Jakub Stolarczyk z wystąpieniem pt. “ Polska

pomoc rozwojowa dla Afryki Wschodniej w latach 2015-2019” oraz Mikołaj Dobrowolski z

tematem pt. “Polska pomoc humanitarna w Libanie i Syrii”. W rolę moderatora wcieliła się

Małgorzata Cichy - studentka Uniwersytetu Śląskiego.


Część główną konferencji otworzyło wystąpienie Barbary Michałowskiej,

przedstawicielki Departamentu Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

“Polska współpraca rozwojowa jest częścią polskiej polityki zagranicznej i wpisuje się w

unijną i globalną politykę rozwojową. W ciągu 30 lat od transformacji ustrojowej Polska

przeszła drogę od „biorcy” do „dawcy” pomocy” - mówi Barbara Michałowska.

Nadmienia również, że w roku 2017 Polska przeznaczyła na pomoc humanitarną ponad

173 mln PLN, a w roku następnym pond 128,46 mln PLN.


Przedstawicielka Departamentu Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw

Zagranicznych podsumowała również działania realizowane zgodnie z Wieloletnim

programem współpracy rozwojowej 2016-2020. Do głównych przedsięwzięć programu

zalicza się m.in. wspieranie bezpośredniego zaangażowania polskich obywateli w pomoc

mieszkańcom państw rozwijających się oraz upowszechnienie w polskim społeczeństwie

wiedzy o problemach, z jakimi te państwa się zmagają. Barbara Michałowska zaznaczyła

również, że podejmowane przez Polskę inicjatywy na rzecz redukcji ubóstwa, niwelowania

różnic rozwojowych oraz pobudzania przedsiębiorczości w krajach rozwijających się służą

poprawie stabilizacji najbliższego otoczenia Europy oraz są nie tylko wkładem w rozwój

ludzkości w XXI wieku, ale przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa naszego kraju i

jego obywateli.


W podsumowaniu konferencji, Barbara Michałowska nakreśliła wizję dalszych działań

w obszarze promowania polskiej polityki humanitarnej na świecie. Temat pomocy

humanitarnej w ostatnich latach zyskuje coraz więcej uwagi w mediach, a co za tym idzie

wśród społeczeństwa. Współpraca Ministerstwa Spraw Zagranicznych z wieloma

organizacjami rządowymi i pozarządowymi jest ważnym elementem pomocy humanitarnej,

więc można zaryzykować stwierdzenie, że właśnie ta współpraca jest kluczem do likwidacji

ubóstwa w wielu rejonach świata.6 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie