Szukaj
  • dszafarczykinnowac

Debata: "Polska i Niemcy - droga do wolności"

26. listopada w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbyła się debata pt. "Polska i Niemcy - droga do wolności", której gośćmi specjalnymi byli m. in. prof. Roman Kuźniar, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Markus Meckel, były minister spraw zagranicznych NRD, przewodniczący Federalnej Fundacji Badań nad dyktaturą Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec, członek Europejskiej Sieci Pamięci i Solidarności.


Wydarzenie poruszyło kwestie związane z drogą jaką musiały pokonać Polska i NRD ku wolności, co towarzyszyło procesom demokratyzacji oraz jak obalenie komunizmu wpłynęło na stosunki polsko-niemieckie.


9 wyświetlenia0 komentarz

Regionalny Ośrodek Debaty 

Międzynarodowej w Katowicach

ul. Reymonta 22, 40-029 Katowice

Biuro jest czynne od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 10 do 18

 

tel. 579-632-319

mail: rodm@rodm-katowice.pl

www.rodm-katowice.pl

 

Zadanie dofinansowane ze środków 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

ORGANIZATORZY:

PARTNERZY: