• dszafarczykinnowac

10 grudnia Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka

Tego dnia w 1948 r. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło Powszechną Deklarację Praw Człowieka – kluczowy dokument wyznaczający międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka.


Pomimo tego, że Deklaracja została przyjęta 72 lata temu, prawa człowieka w dalszym ciągu są łamane w wielu miejscach na świecie. Co więcej, pandemia COVID-19 postawiła społeczność międzynarodową przed nowymi wyzwaniami w tym obszarze. Bezprecedensowy kryzys zdrowotny bywa wykorzystywany jako pretekst do ograniczania praw człowieka, w tym osób najsłabszych oraz żyjących w strefach konfliktów zbrojnych. Dlatego tematem tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka jest zapewnienie, by po pandemii prawa człowieka były przedmiotem szczególnej troski i fundamentem lepszej przyszłości.

Polska w sposób priorytetowy traktuje konieczność ochrony praw człowieka, w tym szczególnie upomina się o prawa najsłabszych. Pomimo ograniczeń związanych z trwającą pandemią, rok 2020 owocował zatem w wiele inicjatyw na rzecz praw człowieka podejmowanych przez Polskę, które będą kontynuowane w kolejnych latach.


Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.1 wyświetlenie0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie