Szukaj
  • dszafarczykinnowac

10 grudnia Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka

Tego dnia w 1948 r. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło Powszechną Deklarację Praw Człowieka – kluczowy dokument wyznaczający międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka.


Pomimo tego, że Deklaracja została przyjęta 72 lata temu, prawa człowieka w dalszym ciągu są łamane w wielu miejscach na świecie. Co więcej, pandemia COVID-19 postawiła społeczność międzynarodową przed nowymi wyzwaniami w tym obszarze. Bezprecedensowy kryzys zdrowotny bywa wykorzystywany jako pretekst do ograniczania praw człowieka, w tym osób najsłabszych oraz żyjących w strefach konfliktów zbrojnych. Dlatego tematem tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka jest zapewnienie, by po pandemii prawa człowieka były przedmiotem szczególnej troski i fundamentem lepszej przyszłości.

Polska w sposób priorytetowy traktuje konieczność ochrony praw człowieka, w tym szczególnie upomina się o prawa najsłabszych. Pomimo ograniczeń związanych z trwającą pandemią, rok 2020 owocował zatem w wiele inicjatyw na rzecz praw człowieka podejmowanych przez Polskę, które będą kontynuowane w kolejnych latach.


Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.1 wyświetlenia0 komentarz

Regionalny Ośrodek Debaty 

Międzynarodowej w Katowicach

ul. Reymonta 22, 40-029 Katowice

Biuro jest czynne od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 10 do 18

 

tel. 579-632-319

mail: rodm@rodm-katowice.pl

www.rodm-katowice.pl

 

Zadanie dofinansowane ze środków 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

ORGANIZATORZY:

PARTNERZY: