• dszafarczykinnowac

Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej19. sierpnia obchodzony był Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. W tym roku jest on dedykowany kobietom zaangażowanym w pomoc humanitarną, pod hasłem Women Humanitarians.  Zapraszamy do lektury artykułu na temat zaangażowania Polek w pomoc humanitarną.


Polki niosące pomoc humanitarną


19 sierpnia – w rocznicę tragicznego zamachu, w którym zginął Wysoki Komisarz Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka Sérgio Vieira de Mello - decyzją ONZ obchodzimy Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Wspominamy w tym dniu osoby, które ryzykują życie, aby nieść pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych na świecie. W tym roku szczególną uwagę poświęcamy zaangażowanym w pomaganie kobietom.


Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej to okazja, by wyrazić wdzięczność pracownikom humanitarnym i wolontariuszom niosącym pomoc. W tym roku święto upływa pod hasłem #WomenHumanitarians, żeby podkreślić znaczący udział kobiet w realizowaniu działań pomocowych.


To właśnie kobiety bardzo często negocjują dostęp do pomocy humanitarnej i koordynują jej dystrybucję. Prowadzą rozmowy na temat zawieszenia broni i tworzą korytarze humanitarne. Kładą podwaliny pod rozwiązywanie konfliktów i budowanie pokoju, inicjując sieci ruchów pro-pokojowych i rozwijając koalicje, nawet między grupami opozycyjnymi. Udzielając pierwszej pomocy, często narażają własne życie. Zapewniają schronienie, przygotowują i rozdają żywność oraz zakładają szkoły. Pomagają społecznościom w radzeniu sobie z przesiedleniami i nowymi warunkami życia, tworzą m.in. miejsca pracy.


Wśród kobiet aktywnych w światowym systemie pomocy humanitarnej są także Polki – niejednokrotnie działające przy wsparciu polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przekonaj się, na czym polega ich praca! Wysłuchaj opowieści naszych bohaterek: Marty Titaniec, Ewy Piekarskiej, Małgorzaty Olasińskiej-Chart, Pauli Gierak, Joanny Wasil, Anny Kutery i Agnieszki Nosowskiej. W krótkich filmach opowiadają o swojej pracy, podejmowanych wyzwaniach oraz o motywacji do działania i wspierania innych ludzi.


Finansowana z budżetu MSZ Polska pomoc dotuje obecnie inicjatywy mające na celu poprawę sytuacji uchodźców syryjskich w Libanie, Jordanii oraz Iraku, docierając również do najuboższych mieszkańców krajów przyjmujących uchodźców z regionów ogarniętych konfliktami zbrojnymi. Działania te prowadzone są we współpracy m.in. z Caritas Polska, Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, Klubem Inteligencji Katolickiej, Polską Akcją Humanitarną czy Polską Misją Medyczną. W tym roku Polska zadeklarowała 17,4 mln zł na pomoc humanitarną, która ma dotrzeć do ponad 100 tys. osób. Przewiduje się, że łączna wartość udzielonej pomocy humanitarnej przez polski MSZ w bieżącym roku wyniesie ok. 24,3 mln zł.


Zachęcamy również do obejrzenia playlisty poświęconej pomocy rozwojowej i humanitarnej, wystarczy kliknąć tutaj.

1 wyświetlenie0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie