Jak promować markę Polska?

W zglobalizowanym świecie większość krajów aktywnie promuje swoje interesy narodowe i stara się wywierać wpływ na zagraniczną opinię publiczną dążąc do tego, by ich głos był słyszany, a stanowisko w kluczowych kwestiach zrozumiałe. Konkurują ze sobą, by przyciągnąć zagraniczne inwestycje, turystów, kapitał ludzki i finansowy oraz by wspomóc eksport swoich towarów, usług, osiągnięć intelektualnych, naukowych, kulturalnych i – coraz częściej – społecznych (działalność humanitarna, ochrona środowiska, odpowiedzialny rozwój itp.). W działaniach swoich kraje posługują się coraz częściej tzw. „brandingiem narodowym”, zwanym też „brandingiem krajów”, wykorzystując lub tworząc świadomie od podstaw markę swojego kraju, jako narzędzie wpływu, informacji i promocji.

Jak promować Markę Polska?

Dokonując przeglądu najważniejszych dokumentów przyjętych przez polski rząd, celem wyłuskania wniosków i rekomendacji do wykorzystania w aktywności samorządów, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, przygotowaliśmy scenariusz warsztatów w formie prezentacji multimedialnej.

Koncepcja Marki Polska

Niniejszy dokument proponuje nowe, zrozumiałe i praktyczne zasady budowania, wprowadzania i realizowania tzw. marki kraju dla Polski – marki Polska – w celu skuteczniejszego promowania naszego kraju i wzmocnienia jego rozpoznawalności za granicą. stworzony przez Międzyresortowy Zespół ds. Promocji Polski za Granicą.

Broszura informacyjna

Zachęcamy również do zapoznania się z broszurą informacyjną stworzoną przez Zespół Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Katowicach. 

 

Zawarliśmy w niej najważniejsze elementy dotyczące promocji Polski za granicą!

MSZ RP

Zachęcamy do śledzenia działań polskiej dyplomacji!

 

Informacje na temat spotkań, konferencji oraz działalności Ministerstwa Spraw Zagranicznych dostępne są na stronie internetowej.