Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej

w Katowicach zaprasza na konferencję

„Nowy Jedwabny Szlak - Geopolityka, Gospodarka, Kultura”.

27. marca 2018r., Katowice

Plan Chińczyków, aby ożywić starożytną drogę handlową łączącą Państwo Środka z Azją Centralną i Europą, przekształcił się w rozległą kampanię na rzecz rozwoju światowego handlu. Nowy Jedwabny Szlak, znany też pod nazwą „Jeden Pas Jedna Droga”, ma połączyć Azję i Europę szlakami lądowymi, jak również drogą morską. Plan zakłada utworzenie sieci korytarzy transportowych między Chinami i Unią Europejską. Czy budowa Nowego Jedwabnego Szlaku wiąże się jedynie z korzyściami? Liczne przykłady współpracy Chin z krajami na całym świecie wskazują, iż należy być świadomym zarówno szans, jak i zagrożeń związanych z otwarciem na chińskie inwestycje oraz idącą w parze ekspansją ekonomiczną i polityczną Państwa Środka.

Planowany przebieg konferencji:


Godz. 9:30-11:00, panel pierwszy (studencki) “Geopolityka Chin w XXI wieku” (Sala konferencyjna CINiBA)
15-minutowe referaty wygłoszą:

Barbara Krzewińska - "Chińskie zaangażowanie polityczno-gospodarcze w Afryce"
Michał Palatyński - "Chiny jako supermocarstwo"
Paweł Wowra - "Współpraca Chin z państwami Europy środkowo-wschodniej w formacie 16+1, a wpływ na geopolitykę Europy"
Maciej Zuziak - "Sztuczne wyspy - Czy Chiny chcą mieć morze na wyłączność"


Godz. 11:00-13:00, panel drugi, publicystyczno-ekspercki: “Pivot na Pacyfik - jak będą układać się

przyszłe relacje Zachodu z Chinami?” (Sala konferencyjna CINiBA)
 

Paneliści: 
dr Marcin Przychodniak / Polski Instytut Spraw Międzynarodowych - PISM
Bartłomiej Radziejewski / redaktor naczelny Nowa Konfederacja
dr Leszek Sykulski / Polskie Towarzystwo Geopolityczne

Adrian Zwoliński / SGH Warsaw School of EconomicsCentrum Studiów Polska-Azja

dr Rafał Kwieciński / Uniwersytet Jagielloński

Godz. 13:00-13:45 Lunch


Godz. 13:45-15:30, panel trzeci, publicystyczno-ekspercki: “Nowy Jedwabny Szlak - szansa dla regionu

czy zagrożenie chińską dominacją?” (Sala konferencyjna CINiBA)
 

Paneliści:

Patrycja Pendrakowska / Centrum Studiów Polska-Azja, Uniwersytet Warszawski
Wojciech Jakóbik / redaktor naczelny BiznesAlert.pl
dr Artur Klimek / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Michał Lubina / Uniwersytet Jagielloński
Tomasz Okraska / Uniwersytet Śląski w Katowicach


Godz. 18:00-19:30, panel czwarty, młodzieżowy: “Europa, Międzymorze, USA czy Chiny - potencjalne strategiczne

sojusze Polski na świecie” (RODM Katowice, ul. Damrota 6)


Paneliści:

Aleksander Wencel, Łukasz Borkowski, Marek Maślanka, Dawid Kamiński, TBA

Wydarzenie odbędzie się w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej CINiBA w Katowicach (ul. Bankowa 11a) oraz w siedzibie RODM Katowice (ul. Damrota 6).

 

Kontakt do organizatora ws. konferencji

 tel.: 579-632-319 lub e-mail: rodm@rodm-katowice.pl

 

Udział w konferencji potwierdzili:

Patrycja Pendrakowska

Centrum Studiów Polska-Azja, Uniwersytet Warszawski

Prezes CSPA od maja 2017 roku, ekspert od Chin. Doktorantka w zakładzie filozofii społecznej UW. Ukończyła sinologię, etnologię i socjologię na UW, którą studiowała również na Ludwig-Maximilians Universität w Monachium. W 2011 roku badała problem migracji w Nepalu, w Institute of Integrated Development Studies w Katmandu. Była redaktorka TVN24 i wolontariuszka w dziale misji PAH. 

  

Rafał Kwieciński

Uniwersytet Jagielloński

Adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu WSMiP. Absolwent Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych – doktorat z nauk o polityce w zakresie stosunków międzynarodowych. Od 2013 r. członek Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. Obszar badawczy to stosunki międzynarodowe w Azji, ze szczególnym uwzględnieniem chińskiej polityki zagranicznej i potęgi Chin we współczesnym systemie międzynarodowym.

Adrian Zwoliński

SGH Warsaw School of Economics, Centrum Studiów Polska-Azja

Prawnik, ukończył aplikację adwokacką, doktorant SGH w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Zajmuje się rynkiem finansowym i handlem międzynarodowym. Reprezentował Business Centre Club w Radzie Konsultacyjnej ds. Zagranicznej Polityki Ekonomicznej przy Ministrze Spraw Zagranicznych oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców w Radzie Konsultacyjnej ds. Handlu i Usług przy Ministrze Gospodarki. Obecnie ekspert w departamencie prawnym Konfederacji Lewiatan ds. rynku finansowego i prawa gospodarczego. Pełni też funkcję eksperta think tanku Centrum Studiów Polska-Azja.

Artur Klimek

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zainteresowania badawcze koncentruje na korporacjach transnarodowych, szczególnie tych pochodzących z gospodarek wschodzących. Autor nowatorskiej na polskim rynku książki „Korporacje transnarodowe z krajów wschodzących w gospodarce światowej”. Zajmuje się również zagadnieniami handlu i finansów międzynarodowych. Wielokrotnie nagradzany za pracę naukową. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Leszek Sykulski

Polskie Towarzystwo Geopolityczne

Jest absolwentem Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i kursu oficerów rezerwy w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Założyciel Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, w latach 2008–2014 zasiadał w jego zarządzie (jako prezes i sekretarz). Od 2007 pełni funkcję prezesa stowarzyszenia Instytut Geopolityki. Wydawca dziennika internetowego Geopolityka.net. Pracował jako analityk ds. bezpieczeństwa międzynarodowego w Kancelarii Prezydenta RP w czasie prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Z nominacji prezydenta zasiadał w Komisji Weryfikacyjnej WSI.

Wojciech Jakóbik

Redaktor naczelny BiznesAlert.pl

Analityk sektora energetycznego. Wykładowca Kolegium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim. redaktor naczelnym BiznesAlert.pl. Realizował projekty związane z tematyką międzynarodową: portal Europa Bezpieczeństwo Energia, projekty Ośrodka Myśli Politycznej. 

Tomasz Okraska

Uniwesytet Śląski w Katowicach

Pod kierunkiem prof. Bogdana Łomińskiego obronił pracę magisterską nt. próby zbudowania globalnej hegemonii przez USA pod rządami George’a W. Busha. W 2015 roku ukończył studia doktoranckie w ramach dyscypliny nauki o polityce na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Od 2012 roku asystent w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Pod kierunkiem prof. dr. hab. Mieczysława Stolarczyka przygotowuje rozprawę doktorską pt. „Stosunki między Chińską Republiką Ludową a Republiką Indii w okresie pozimnowojennym i ich znaczenie dla regionalnego i globalnego układu sił”. Redaktor naczelny punktowanego czasopisma naukowego „Pisma Humanistyczne”. Inicjator i współorganizator cyklu konferencji „Regiones Mundi”.

Marcin Przychodniak

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych - PISM

Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce na Uniwersytecie Warszawskim (praca nt. relacji chińsko-izraelskich w kontekście polityki ChRL na Bliskim Wschodzie). Analityk programu Azja i Pacyfik w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Obszar zainteresowań to Chiny w aspekcie politycznym, czyli m.in. aktywność na arenie międzynarodowej oraz rozwój sytuacji wewnętrznej (stosunki partia-państwo). Absolwent politologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność: stosunki międzynarodowe i dziennikarstwo) oraz studiów podyplomowych „Polityka i kultura w krajach Azji i Afryki” w PAN. W latach 2012-2016 r. dyplomata w Wydziale Politycznym Ambasady RP w Pekinie. 

  

Bartłomiej Radziejewski

Redaktor naczelny Nowa Konfederacja

Redaktor naczelny „Nowej Konfederacji”. Politolog zaangażowany, publicysta i eseista, organizator. Absolwent UMCS i studiów doktoranckich na UKSW. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w Polskim Radiu i, zwłaszcza, w „Rzeczpospolitej” Pawła Lisickiego, później był wicenaczelnym portalu Fronda.pl i redaktorem kwartalnika „Fronda”. Następnie założył i w latach 2010–2013 kierował kwartalnikiem „Rzeczy Wspólne”. W okresie 2015-17 współtwórca i szef think tanku Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Publikował też m.in. w „Gazecie Polskiej”, "Dzienniku Gazecie Prawnej", „Gościu Niedzielnym”, „Polsce The Times”, "Arcanach", „Super Expressie”, „Znaku”. 

Michał Lubina

Uniwersytet Jagielloński

Adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Specjalizuje się w naukach społecznych, w zakresie nauk o polityce. Zajmuje się współczesną Birmą oraz stosunkami rosyjsko-chińskimi. Jest autorem pięciu książek: pionierskich prac na temat Birmy w Polsce (m.in. pierwszej historii tego kraju oraz jedynej biografii Noblistki Aung San Suu Kyi), pierwszej w Polsce monografii o współczesnych stosunkach rosyjsko-chińskich (Niedźwiedź w cieniu smoka), a także monografii po angielsku Russia and China. A Political Marriage of Convenience. W 2016 r. pełnił funkcję pierwszego dyrektora Instytutu Sejonga UJ. Obecnie jest koordynatorem modułu Azji Południowo-Wschodniej oraz współtwórcą i analitykiem portalu „Puls Azji”..

Please reload