15 sierpnia 2016 roku młodzież oazowa zgrupowana przy Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Chwałowicach uczestniczyła w warsztatach nt....
>>
To tytuł Debaty RODM, która odbędzie się 26 września br. o godzinie 14.15 w sali klubu Marchołt w Katowicach, przy ulicy Warszawskiej 37. W dyskusji...
>>
Patronat Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Katowicach otrzymało przedstawienie teatralne pt. „Skrzypek na Dach(a)u” w wykonaniu grupy...
>>
Debata na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. 14 września b.r. o godzinie 14 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w budynku P przy...
>>

O nas

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach (RODM) w ramach działalności edukacyjnej i kulturalnej oferuje bogatą gamę wydarzeń. Udział w naszych przedsięwzięciach jest bezpłatny, zaś ich specyfika zapewnia uczestnikom dostęp do wiedzy i umiejętności  o istotnym znaczeniu w zakresie edukacji publicznej, patriotycznej i obywatelskiej. Priorytetem działalności RODM w Katowicach jest dbanie o dobre imię Polski i jej nieskazitelny wizerunek, budowanie Jej pozycji w regionie i Europie, pozytywne eksponowanie polskiej historii poza granicami kraju poprzez przywracanie pomięci polskich Sprawiedliwych, dbanie o wartość języka ojczystego, promowanie polskiego sportu i turystyki oraz aktualnych priorytetów polskiej polityki zagranicznej. >>