Pisaliśmy już o zorganizowanej przez nas debacie na temat roli Polski w Europie środkowej i wschodniej. O wydarzeniu tym informowały ogólnopolskie i...
>>
"Rola Polski w Europie Środkowo- Wschodniej", to tytuł debaty RODM, która odbyła się 26 września br. w Klubie "Marchołt" w Katowicach. Uczestnikami...
>>
Zgromadzeni mogli zaznajomić się z burzliwą historią Księstwa Cieszyńskiego plastycznie ukazaną przez dr. Miłosza Skrzypka, pracownika RODM i...
>>
14 września b.r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbyła się debata pt. „Rozwój polskich miast na tle doświadczeń Europy Środkowo-...
>>

O nas

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach (RODM) w ramach działalności edukacyjnej i kulturalnej oferuje bogatą gamę wydarzeń. Udział w naszych przedsięwzięciach jest bezpłatny, zaś ich specyfika zapewnia uczestnikom dostęp do wiedzy i umiejętności  o istotnym znaczeniu w zakresie edukacji publicznej, patriotycznej i obywatelskiej. Priorytetem działalności RODM w Katowicach jest dbanie o dobre imię Polski i jej nieskazitelny wizerunek, budowanie Jej pozycji w regionie i Europie, pozytywne eksponowanie polskiej historii poza granicami kraju poprzez przywracanie pomięci polskich Sprawiedliwych, dbanie o wartość języka ojczystego, promowanie polskiego sportu i turystyki oraz aktualnych priorytetów polskiej polityki zagranicznej. >>